Udgivet i Skriv en kommentar

Syv anbefalinger til el-turister

Nogle elbilister kører uforberedt på langtur og får udfordringer, når de står ved en “fremmed” ladestander. Det gælder især, hvis man til daglig er kunde i et lukket net, hvis ladebrik eller app ikke fungerer til andre ladenet. Tag her imod vores syv gode råd, så du er forberedt på langtur i elbil.

𝟭) Orienter dig på forhånd, når du kører mod en ladestander, om den er ledig og/eller i drift. Det gælder især, hvis der ikke er andre standere i nærheden. Du kan orientere dig i navigationssystemet i nogle biler, via en af de mange apps til opladning eller på operatørens hjemmeside.

𝟮) Kør aldrig batteriet helt i bund, så du ikke kan komme videre, hvis du alligevel ikke kan lade der, hvor du forventede det. Hav altid strøm nok på batteriet til, at du kan nå videre til den næste stander. Som en tommelfingerregel bør man lade, når man kommer ned omkring 20%.

𝟯) Hav altid mindst én alternativ app/brik med i forhold til den sædvanlige løsning. Det gælder især, hvis du er kunde i et relativt lukket netværk som fx Clever, hvis app/brikk kun kan benyttes til få udvalgte netværk i Danmark og ingen i udlandet. Hav mindst to fungerende apps/brikker med på ture til udlandet. Husk, at en brik som regel er hurtigere og mere stabil end en app.

𝟰) Brug 30 sekunder på at læse brugsanvisningen på ladestanderen. Gør ikke bare som du plejer og gå heller ikke i panik. Følg brugsanvisningen stille og roligt. Så går det let. Det er en god tommelfingerregel at låse bilen, mens du finder ud af, hvordan du vil lade. Når du så har aktiveret opladningen med fx en app, så låser du bilen op og sætter stikket i. På den måde undgår du, at bilen gå i dvale.

𝟱) Hold kun betalingskort op til rigtige kortterminaler med fx et Dankort- eller Visa-logo. Hold ikke betalingskort op til en RFID-læser, der kun er beregnet til ladebrikker. I værste fald går ladestanderen i ”baglås”, og så kan du slet ikke lade.

𝟲) Hvis man hverken har en fungerende ladebrik eller app, og der heller ikke er kreditkortterminal på standeren, så tilbyder Sperto og nogle andre operatører i udlandet en nødløsning, der består i betaling med kreditkort via en hjemmeside. Scan QR-koden på standeren med dit kamera og ikke en app. Tilgå alternativt betalingssiden direkte her (for Spertos vedkommende): https://www.sperto.dk/opladning/betalingsside/

𝟳) Når du skal stoppe opladningen, så anvend den samme app, brik eller betalingsside, som du startede den med. Det betyder også, at du skal holde den pågældende app/betalingsside åben, mens du lader. Ellers risikerer du ikke at kunne komme tilbage til stopfunktionen.

Hvis du (alligevel) ikke kan stoppe opladningen med det medie, som du startede den med, så er der talrige metoder til at stoppe opladningen og få kablet frigivet. Gå ikke i panik.

Ved langsomladning (AC) kan du fx låse bilen med ét klik på fjernbetjeningen og op igen med to hurtige klik. Så slipper de fleste biler stikket. Når du tager stikket ud af bilen, så slipper ladeboksen også typisk efter 10 sekunder. Brug igen ikke vold. Vent de 10 sekunder, indtil ladeboksen afslutter sessionen.

Derudover er der en række metoder, der virker ved både langsomladning med eget kabel samt hurtig- og lynladning, hvor kablet sidder fast på standeren. Nogle biler har fx en snor i bagagerummet eller en knap til frigivelse af ladekablet. Tjek bilens manual. Alternativt kan man i de fleste biler indstille ladegrænsen for hvor meget batteriet skal oplades med henholdsvis langsom- og hurtigladning. Hvis man skruer den grænse ned under den aktuelle “state of charge”, så stopper opladningen og kablet frigives. Er du fx ved at hurtiglade bilen og er nået op på 83% af batteriets kapacitet, så skal du altså blot skrue ladegrænsen for DC ned til 80% for at stoppe opladningen.

God tur – der er masser af ladestandere derude fra mange forskellige udbydere – men brug dem nu rigtigt!

Sperto_EQV_Ionity_Nyborg - 2022-07-25
Her lader vi Spertos egen service-bil hos vores “konkulleger”, Ionity. Mercedes EQV’en er så smart indrettet, at man ved en aftale med Mercedes kan finde ledige standere i alle ladenet, se priser og starte opladning direkte fra navigationssystemet. Når man ønsker at stoppe opladningen, låser man blot bilen op og trykker på den fysiske knap ved ladestikket. Helt så let fungerer det ikke med biler. Men sæt dig lidt ind i din bils teknik, så du ikke får problemer på farten.
Udgivet i Skriv en kommentar

Lovgivere bør køre elbil!

Efter mangel på relevant lovgivning om ladeinfrastruktur i årevis kommer der nu både gode og mindre heldige love og regler i en lind strøm. Desværre er nogle regler tilsyneladende baseret på overførsel af erfaring med at tanke bilen i modsætning til erfaring med opladning af elbiler. Det duer ikke. For det er en helt anden brugeradfærd, der gør sig gældende med elbiler. Vi risikerer som samfund at skyde os i fødderne med gode intentioner, der rammer forbrugerne i stedet for at beskytte dem. Lovgiverne må sørge for at få brugererfaring.

Det er oplagt, at det kan være vanskeligt at lovgive om trafik, hvis man ikke selv har kørekort eller har prøvet at køre på cykel. Lige såvel kan det være svært at lovgive om opladning af elbiler, hvis man ikke selv har erfaring med den brugeradfærd, der er omkring opladning af elbiler. For det er ikke det samme som at køre og tanke en fossil-bil.

Der er ingen tvivl om, at lovgiverne har gode hensigter og fx gerne vil beskytte forbrugerne. Det kan vi kun være glade for. Men resultatet rammer i den sidste ende forbrugerne utilsigtet, hvis man ikke har forstået det nye el-paradigme i forhold til tankning.

Der er desværre flere eksempler. Men lad os blot tage ét eksempel i form af den nye ”Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.”

Skiltning af æbler og bananer
I bekendtgørelsens stilles der krav om, at der skal skiltes med, hvilke stiktyper, ladestanderen er udstyret med. Allerede her er man klar over, at bekendtgørelsen ikke afspejler praktisk erfaring. For det er fuldstændig tydeligt for enhver, når man nærmer sig en ladestander hvilke stiktyper, den har. Er der tale om kantstensladere, så har de nemlig alle som en det eneste godkendte stik i EU: Type 2! Er der tale om hurtig- eller lynladere, så har de alle som én ligeledes det eneste EU-godkendte stik: CCS/Combo2.

Den eneste afvigelse fra EU-standard finder vi på gamle hurtigladere og nogle få nyere lynladere. De har nemlig i visse tilfælde også et CHAdeMO-stik. Det er den gamle japanske standard, som ikke længere findes på nye elbiler bortset fra én udgående model. Man kan på lang afstand genkende CHAdeMO-kablet. Men søger man sådan et stik, så finder man det næppe ved at kigge ud i landskabet efter et skilt eller et kabel. Så finder man det formentlig længe inden, man kører mod standeren, via bilens navigationssystem eller på en app.

Hvis vi forestiller os tilsvarende regler for grønthandlere, så skulle de altså tvinges til at skilte tydeligt med, hvad der æbler og bananer. Det kan man fx gøre ved at sætte et lille æblepiktogram på hhv. æbler og bananer. Så er vi jo sikker på, at ingen tager fejl.

Krav om misvisende priser på standeren
Det bliver desværre værre endnu i bekendtgørelsen, når det kommer til kravene om visning af priser. Ladeoperatører skal nemlig tvinges til at vise listeprisen pr. kWh og den samlede pris ”live” på standerne. Her er det tydeligt, at man tænker på den gode gamle benzinstander, hvor tandhjul snurrer og viser både liter samt kroner.

Men der er flere problemer med de gode hensigter om at vise mængden af energi og den samlede pris. For det første er det slet ikke sikkert, at ladeoperatøren sælger opladning. Ja, du læste rigtigt. En ladeoperatør er en virksomhed, der opstiller og driver standere. Men opladningen bliver måske kun solgt til elbilisterne via en tredjeparts betalingstjeneste som fx en app. Det gælder fx for Sperto, at mere end 90% af opladningen på vores standere bliver afsat via mange forskellige betalingstjenester. Vi aner som ladeoperatør aner ikke, hvilke priser de mere end 30 udbydere på markedet opkræver. Hvordan skal man så vise prisen?

Men hvad så med de stakkels forbrugere? Jamen, de kender jo prisen fra deres app!

Selv hvis ladeoperatøren har en listepris – og den bliver vist på skærmen – så er det ikke nødvendigvis den pris, som kunderne betaler. For de kan igen benytte én af 30 forskellige brikker og apps, som operatøren ikke kender prisen på. Så det vil være totalt misvisende at vise listepriser på skærmen af ladestanderen.

Man kan jo spørge sig selv – kunne man forestille sig et krav til tankstationerne om, at benzinstanderne skal vise listeprisen og ikke den pris, der faktisk gælder på pumpen? Nej, vel…

Sidst men ikke mindst, så kender jeg som ladeoperatør endnu ikke nogen producenter af ladestandere, der har den ønskede funktion om at vise den samlede pris ”live”. Så vi står nu med den udfordring, om standerne overhovedet til rimelige omkostninger kan bringes til at vise de misvisende prisoplysninger.

Det ville derfor være ønskeligt, hvis flere lovgivere blev elbilister og fik konkret brugererfaring, så vi kunne få hensigtsmæssige regler, der kommer forbrugerne til gode. Som det ser ud nu får vi regler, der derimod forsinker og fordyrer udrulningen for at opfylde regler til ingen verdens nytte.

Jeg giver gerne en lovgiver en tur i elbil til en interesseret lovgiver! 😊

PS: Der er heldigvis en god dialog i høringsprocesser om lovgivning og regler. Men der slipper stadig nogle uheldige regler igennem, hvor der ikke er sammenhæng med virkeligheden trods de gode hensigter.

benzin-måler
Ladestandere er ikke udstyret med gammeldags tælleværker. Typisk ser man prisen i den app, som man anvender og ikke på skærmen af standeren. Men den står ikke og tæller op. Det vigtige må vel være at kende prisen pr. kWh.
Udgivet i Skriv en kommentar

Go’ ladestil!

Både elbilister og fossil-bilister kan komme til at spærre en ladestander, så andre ikke kan komme til at lade. Det er naturligvis meget uheldigt, da der kan være elbilister, som ikke kan komme hjem/videre, fordi man ikke kan komme til at lade. Standeren blev måske endda fundet via en app, hvor den var vist som tilgængelig. Men det var den så ikke alligevel pga. fysisk spærring.

Vi opfordrer derfor alle til at udvise “go’ ladestil” og ikke blokere en ladestander unødigt. Hvis du gerne vil være med til at udbrede kendskabet til “go’ ladestil”, så download og print et par kopier af denne flyer, som du kan have i handskerummet:

Go-ladestil

Du kan sætte flyeren den under vinduesviskeren på biler, der spærrer vores standere. Så er du med til at udbrede Go’ ladestil!

Klik på linket over billedet for at downloade denne flyer.
Udgivet i Skriv en kommentar

Brug ikke E.ON-brik på Sperto!

Undlad at benytte E.ON’s ladebrik på Spertos ladestandere. Grundet et tredje led i kæden mellem E.ON og Sperto, kan roaming med E.ON’s brik medføre uberegnelige priser.

Tidligere på året meddelte E.ON, at de åbnede deres ladebrik for udadgående roaming på andre ladestandere. E.ON meddelte også, at E.ON ikke ville lægge noget gebyr på. Det er et utroligt sympatisk træk. For så kan en abonnent hos E.ON uden videre lade på andre net, når man befinder sig et sted, hvor det kun er muligt eller blot bekvemt at lade hos en anden operatør. E.ON fortjener stor ros for dette træk!

Efter et par måneders erfaring må vi desværre advare mod at benytte E.ON’s brik lige foreløbig på Spertos ladestandere. Det skyldes, at priserne kan blive helt uberegnelige.

Det er hverken E.ON eller Sperto, der har indflydelse på eller profiterer fra den ekstra høje pris, som man i visse situationer kan opleve. Det skyldes, at et tredje led i kæden mellem E.ON og Sperto omregner Spertos lave og faste takster på kr. 2,50 og 3,50/kWh til en tidsbaseret takst. Har man været tilsluttet meget længe i forhold til, hvor meget man har ladet, så kan afregningen altså løbe voldsomt op.

Vi roser E.ON for initiativet med at åbne lademarkedet ved at tillade udadgående roaming med E.ON-brikken. Vi ville ønske, at flere operatører ville gøre det samme. Men vi må desværre på grund af det tredje led i kæden advare mod brug af E.ON-brik på Spertos ladere indtil videre. Vi håber, at problemet bliver løst, og vil i så fald vende tilbage herom.

Læs mere om, hvordan man lader stjernebilligt på Sperto ladestandere her uanset, om man har nogen brik eller ej! 

Skjern_destinationslader_hurtiglader
Det er billigt at anvende Spertos destinationsladere, hurtigladere og lynladere. Men vi har ikke kontrol over priserne, hvis man benytter en fremmed brik/app. Tjek derfor pris inden du lader, og undlad specifikt at benytte E.ON’s brik, da den kan medføre meget svingende priser. Vi henviser i stedet til Plugsurfing og andre udbydere af ladebrikker.