Udgivet i Skriv en kommentar

Pas på ved kommunale udbud af ladestandere

I Danmark får vi ikke nødvendigvis den bedste ladeinfrastruktur i forhold til samfundet, miljøet eller elbilisterne. Vi får i høj grad den ladeinfrastruktur, der bliver etableret som følge af kommunernes udbud. Derfor er det utroligt vigtigt, at kommunerne løfter dette ansvar hensigtsmæssigt. Hos Sperto får vi mange henvendelser om emnet, og her giver vi nogle af vores vores råd til kommunerne.

Adskil udbud iht. Ladestanderbekendtgørelsen og AFI-loven
I henhold til Ladestanderbekendtgørelsen skal kommuner etablere ladestandere på visse ejendomme inden 1. januar 2025. I mange tilfælde må man dog stille spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er efterspørgsel efter opladning på alle de lokationer – fx hos små og afsides beliggende institutioner. Det mener vi ikke, og samfundet risikerer således i den grønne omstillings navn at etablere mange unødige standere, der udgør en unødig belastning af miljøet. Vores råd er derfor, at kommunerne udsætter de pligtige ladestandere iht. Ladestanderbekendtgørelsen, hvis der ikke skønnes at være et reelt behov. Så må man se, om der kommer et behov på sigt. Måske bliver kravet slet ikke fastholdt pr. 1. januar 2025. Der er tid til at vente og se et par år endnu. I mellemtiden bør man fokusere, hvor der oplagt er behov.

Hvor, hvor mange og hvilken effekt?
Kommunen har ofte en idé om, hvor man ønsker ladestandere. Men hvis sagsbehandlerne ikke selv har erfaring som elbilister – eller der går overbudspolitik i den på politisk niveau – så kan man meget let ramme helt uden for skiven. Vi opfordrer derfor til, at kommunerne fører dialog med et bredt udvalg af ladeoperatører – store og små. For operatørerne ved, hvor ladestanderne hensigtsmæssigt placeres, hvor mange der skal etableres og med hvilken ladeeffekt.

På nogle lokationer er langsomladere oplagte. På andre er hurtig- eller lynladere den rigtige løsning. Men der kan også være lokationer, hvor der er forskellige behov. På de steder kan man eventuelt lade operatørerne byde alternativt ind med deres bedste bud på en konfiguration med forklaring af, hvorfor det netop er den rette løsning til stedet.

Omfang af udbud og pakker
Undlad at sætte alt i udbud på én gang samtidig med, at alle andre kommuner gør det samme. Det kan meget få operatører kapere, og kommunerne risikerer dermed at få en meget dårlig konkurrence­udsættelse. Det er bedre at køre nogle runder af udbud over tid. Så kan man også bedre justere ind til den rette kapacitet. Giv operatørerne lov til kun at byde på de specifikke placeringer, som de finder attraktive. Ellers vil kun ganske få byde.

I Sperto bliver vi tit spurgt, om det er en idé at lave pakker af gode og dårlige lokationer, så kommunen på den måde også får dækket placeringer, hvor der ellers ikke kom standere. Vores svar er klart nej, det er en dårlig idé. Hvis der er steder med meget ringe behov, så er det grundlæggende en dårlig idé at placere standere der. Så tager elbilisterne i stedet et ”quick fix” ved en lynlader på hoved- eller motorvejen.

Konkurrence og diversitet
Som på de fleste andre markeder får vi også det bedste lademarked, hvis det er præget af diversitet og konkurrence. Det er derfor en meget dårlig idé at strukturere udbud, så ”the winner takes it all”. Det er meget bedre at strukturere udbud, så én operatør faktisk ikke kan vinde alt men derimod maksimalt et bestemt antal lokationer/P-pladser. For så får man en bredere konkurrence, flere forskellige forretningsmodeller, forskellig ladeteknik og en højere forsyningssikkerhed.

Centrale udbudskriterier
Pas på med at lave for snævre udbud, hvor man går ned i tekniske detaljer, der kun passer på enkelte produkter eller operatører. Så bliver der snarere tale om tildelinger end udbud, og det kommer hverken kommunerne eller deres borgere til gode. Undgå også at gå ned i teknisk krav til ladestanderne, som allerede er reguleret af regler og lovgivning på elområdet. For man kommer meget let til at kræve én løsning, der udelukker en anden ligeså god løsning. Eksempelvis forekommer der ofte krav om et HPFI-relæ af type B. Men der kan man i de fleste tilfælde lige så vel anvende et HPHI-relæ af Type A-EV. Lad det være op til producenten af ladestanderen og operatøren at vælge den tekniske løsning, når flere forskellige løsninger kan være lige gode og lovlige.

Vi mener, at de centrale udbudskriterier ved offentlige ladestandere er:

a) pris for opladning ad hoc
b) pris for opladning via roaming
c) pris for etablering

Ad a) Prisen for opladning ad hoc med udbyderens egen betalingsløsning (som skal være let og gratis at tilgå) bør i vores optik være det helt centrale udbudskriterium. For det er jo den pris, som borgerne og ikke mindst gæster i form af turister og forretningsfolk kommer til at betale. Prisen for ad hoc opladning skal naturligvis angives i danske kroner pr. kWh uden oprettelse eller abonnement. Hvis der eventuelt er en start- eller minimumsbetaling, skal den angives. Der bør kommunen måske sætte en grænse på fx kr. 30.

Ad b) Næstefter prisen for opladning via operatørens egen betalingsløsning kommer prisen for opladning via tredjeparts-løsninger som det afgørende kriterium i vores optik. Det kaldes også for ”roaming”. Det er naturligvis vigtigt, fordi man ønsker, at ladestanderne kunne tilgås med andre brikker, apps eller kreditkort (hurtig-/lynladere) end lige nøjagtig operatørens egen proprietære løsning. Ellers risikerer man, at fx turister kører til andre destinationer, som de finder i deres apps. Man skal i øvrigt være opmærksom på, at tredjeparts-betalingsløsninger ikke nødvendigvis betyder højere priser, selv om vi ser uheldige eksempler på det, fordi operatøren diskriminerer mod dem. Efterhånden er konkurrencen faktisk så stor, at ”roaming” også kan betyde lavere priser. Det oplever vi selv hos Sperto, hvor tredjepartsudbydere videresælger opladning fra vores standere til under vores egen pris. Det er jo bare fantastisk for elbilisterne!

Men hvordan sætter man kriterierne for priser på ”roaming”, når udbyderen ikke har den fulde kontrol over tredjeparters priser? Det gør man ved at kræve, at operatøren giver konkrete eksempler på priser pr. kWh via 3-5 gængse tredjepartsløsninger, som operatøren selv må angive.

Ad c) Prisen for selve etableringen af standerne kan både være positiv og negativ. På den måde kan man også få dækket destinationer ind, hvor man vil have opladning, selv om det ikke er kommercielt bæredygtigt. Man kan fx forestille sig en P-plads ved en badestrand, hvor der skønnes behov for ladestandere til turister. Der er måske så kort en sæson, at standerne ikke kan drives rentabelt, og operatører derfor vil kræve betaling for etableringen. På den anden side kan man også let forestille sig så attraktive placeringer, at nogle operatører er villige til at opstille ladestanderne for egen regning eller ligefrem betale for at få lov. Økonomien i etableringen er naturligvis vigtig på kort sigt. Men på lang sigt kan det blive en rigtig dårlig løsning for kommunerne blot at vælge efter etableringsøkonomi, hvis prisen for opladning ad hoc og via roaming er alt for høj. For så betaler borgerne jo bare prisen ved standerne og kommunen går glip af indtægter, fordi turisterne kører andre steder hen. Så pris ad hoc og via roaming bør vægtes højest eller som minimum indgå i en samlet økonomisk vurdering.

Vælg rådgivere med omhu
Kommuner kan opnå rigtig stor (gratis) indsigt ved at føre en markedsdialog med et bredt udvalg af ladeoperatører. Derudover kan man naturligvis også benytte eksterne rådgivere. Indtil for nylig har der desværre ikke været et bredt og professionelt rådgivermarked. Markedet har derimod i vidt omfang været overladt til en række enkeltmandsfirmaer. På det seneste er de store rådgivere dog kommet efter det, hvilket giver flere og bedre valgmuligheder. Det er godt for ladebranchen og kommunerne.

Det er nemlig et klart problem, at nogle – men bestemt ikke alle – enkeltmandsrådgivere har savnet den dybe professionelle indsigt i ladeinfrastruktur. I Sperto har vi fx selv oplevet, hvordan en ung praktikant forlod os efter 3 uger for at slå sig op som rådgiver. I visse tilfælde kan habiliteten til at rådgive uvildigt også være mangelfuld, hvis rådgiveren for tætte relationer til bestemte operatører. I sidste ende går det både ud over kommuner og borgere, at de får ringere og dyrere ladeløsninger, hvis rådgivningen ikke er god nok.

Vi anbefaler derfor, at man beder potentielle rådgivere redegøre for deres professionalisme og habilitet i form af:

  • relevant teknisk uddannelse/baggrund for rådgivning om ladeinfrastruktur
  • referencer i form af andre udbudssager – samt oplysning om vinderne af de pågældende udbud (for mange gengangere?)
  • tidligere ansættelser i energi- og ladebranchen
  • andre relationer til personer/virksomheder i energi- og ladebranchen (fx via familie, foreningsliv eller tillidshverv)
Skjern_destinationslader_hurtiglader
Nogle gange kan der være forskellige behov for ladeeffekt på samme destination – som fx her i Skjern, hvor der både er langsomladning (11 kW) og hurtig-/lynladning (75 kW). Hvis ikke det ene eller andet ladeniveau er helt oplagt, foreslår Sperto, at kommuner i udbud lader operatørerne byde ind med alternative løsninger og redegøre for, hvorfor den tilbudte løsning er den rigtige.
Udgivet i Skriv en kommentar

Skarp pris på lynladning – kr. 3,50/kWh

Sperto indfører nu en ekstra bonus for vores faste kunder, der har en aktiv aftale om BONUS-BOKSEN eller 1-krone-boksen. Fremadrettet kan de få en Sperto-brik, der giver adgang til en særlig lav og flad pris på alle standere.

Fra og med 1. januar 2022 tilbyder Sperto opladning i vores offentlige net til en lav og flad pristil de af vores kunder, der har en aktiv aftale om BONUS-BOKSEN eller 1-krone-boksen. Prisen bliver kr. 3,50/kWh. Det gælder uanset ladeniveau og sted!

Så man kan bare lade løs, når man er undervejs. Man behøver ikke at huske på forskellige priser – for der er kun én flad og særlig fordelagtig pris på kr. 3,50/kWh for vores faste kunder med BONUS-BOKS eller 1-krone-boks. Prisen kan selvfølgelig ændre sig, men vi håber at kunne fastholde denne pris i 2022. Hold øje med vores prisliste.

Lad løs på vores ladestandere overalt i Danmark til kun kr. 3,50/kWh – hvis du har en aktiv aftale om BONUS-BOKSEN eller 1-krone-boksen. Her ses Spertos lynlader på Sdr. Borup Pendlerparkering (Randers). Det er i forvejen den billigste lynlader på E45. Nu bliver den endnu billigere for vores faste kunder.
Udgivet i Skriv en kommentar

Prisjusteringer

Elprisen er de seneste måneder steget med en faktor 10-20 gange det normale niveau. Sperto har indtil nu absorberet prisstigningerne. Men da vi ikke umiddelbart kan se en ende på energikrisen, er vi nødsaget til også at justere vores priser på opladning i offentligheden. Prisstigningen bliver generelt på kr. 1,00/kWh.

Dermed bliver prisen i ladeniveauet 11-24 kW generelt kr. 3,50/kW. Prisen for lynladning bliver i niveauet 75-150 kW generelt kr. 4,50/kWh. Der kan dog være lokale afvigelser som fx i Tarm og Hjørring, hvor vi tilbyder lynladning til kr. 3,50/kWh.

Selv efter disse justeringer er Sperto fortsat blandt de billigste operatører – ikke mindst på lynladning.

Prisjusteringerne udrulles fra dags dato, og vil fremgå af skærmene på standerne og/eller betalingssiden, der findes på www.sperto.dk/betalingsside. Priser via roaming ses hos de pågældende udbydere.

Sperto_ladestandere_Tarm
Sperto er vel nok landet billigste operatør af lynladere – og stort set den eneste i den geografiske halvdel af landet, der ligger vest for E45. På billedet ses lynladeren på 75 kW i Tarm, hvor man kan lade til kr. 3,50/kWh.
Udgivet i Skriv en kommentar

Sperto sætter strøm til nemlig.com

Nemlig.com har fået den første elektriske varebil i flåden og valgt Sperto som leverandør af opladning. Vi løser opgaven med vores 24 kW hurtiglader, der er særlig omkostningseffektiv i forhold til de fleste andre hurtigladere, fordi:

  • den kan nemlig lejes/købes til en skarp pris.
  • den kan nemlig nøjes med et moderat forsyningsomfang, så man sparer nyt tilslutningsbidrag.
  • den kan nemlig vægmonteres, så der ikke skal graves eller støbes fundament.

Nemlig.com havde brug for en løsning, der kunne klare opladningen 20-80% på en time. Og det kan den – nemlig! 😉

nemlig.com
Sperto sætter strøm til nemlig.coms første el-varebil i flåden – en VW e-Crafter.
Udgivet i Skriv en kommentar

Hurtigladning af elbiler i Waterfront og Spinderiet

Elbilister kan nu hurtiglade i Waterfront Shopping i Hellerup og Spinderiet i Valby. Der er endda en gratis prøveperiode!

Waterfront Shopping
Waterfront Shopping ved Tuborg Havn tilbyder nu opladning til elbiler. Ved siden af ligger i øvrigt Experimentarium og biografen MovieHouse.

Waterfront Shopping og Spinderiet er to af hovedstadsområdets førende shopping-centre med masser af butikker, spisesteder og aktiviteter af høj kvalitet. Nu kan man også få opladet sin elbil, mens man shopper, spiser eller hygger sig.

Begge centre byder på 2 service-niveauer for opladning af elbiler. Der er nemlig både en almindelig ladeboks på 22 kW (AC) og en hurtiglader på 24 kW (DC).

Hurtigladeren er forsynet med et fast CCS-kabel, som passer til alle nyere elbiler, der følger europæisk standard. Det gælder fx Tesla S og X (med CCS-adapter) Tesla Model 3, Hyundai Kona electric, Hyundai Ioniq, Kia e-Niro, Jaguar I-Pace, BMW i3, VW e-Golf, Audi e-tron og den kommende Mercedes EQC.

Tesla Model S og X samt Renault Zoe kan lade næsten lige så hurtigt på den almindelige ladeboks. Den kan også anvendes til Nissan Leaf og alle andre elbiler. Man skal blot medbringe sit eget ladekabel.

Ladefaciliteterne findes i P-kælderen under hvert center. Der er kun ét niveau i kælderen under Spinderiet, så det er ikke til at tage fejl af. Under Waterfront finder man ladefaciliteterne på Niveau -1. Der er henholdsvis 2 og 3 timers GRATIS parkering i Spinderiet og Waterfront.

Vær opmærksom på, at opladning af elbiler er GRATIS i en prøveperiode!

Udgivet i Skriv en kommentar

Gratis hurtigladning i Roskilde

Så er hurtigladeren i Sortebrødre P-hus i Roskilde sat i drift, og det er gratis at benytte den i en introduktionsperiode.

IES Wallbox MBW i3
De fleste elbiler oplades 6 gange så hurtigt på DC-laderen i Sortebrødre P-hus i Roskilde i forhold til en normal ladeboks.

Det er desværre kun få kun biler som fx Tesla, Renault Zoe og Audi e-tron, , der kan lade med en fornuftig hastighed/effekt (11-22 kW) fra en almindelig ladeboks-/stander.

Men det er der tænkt over i Sortebrødre P-hus i Roskilde. For ud over 4 almindelige ladestik på 11 kW er der også opsat en AC/DC-lader, som kan oplade alle moderne elbiler med en effekt på 22-24 kW. Det betyder, at Nissan Leaf, Hyundai Ioniq, Jaguar I-Pace samt de kommende elbiler Hyundai Kona og Kia e-Niro kan oplades 6 gange så hurtigt som normalt. 

Det betyder, at fx en Jaguar I-Pace kan oplades fra 20 til 80% på et par timer, en Kona eller e-Niro kan oplades på halvanden time, og de mindre elbiler kan oplades på en times tid. Og den tid kan man let få til at gå i centrum af dejlige Roskilde.

Udgivet i Skriv en kommentar

Langeland på ladekortet

Så er Langeland kommet på landkortet, hvad angår opladning af elbiler. Fredag den 12. oktober klippede borgmester Tonni Hansen den grønne snor og erklærede Langelands ladenet for åbent. Der var klapsalver, entusiasme i luften og fejring med kaffe og kage. 

Borgmester indvier ladestandere på Langeland.
Borgmester Tonni Hansen klipper den grønne snor i selskab med Niels Christian Nielsen fra GO2Green.

Langeland på ladekortet

Langeland har hidtil ikke haft en eneste offentlig ladestander til elbiler. Men fredag den 12. oktober kom den grønne ø for alvor kommet på landkortet – eller rettere ladekortet – med 5 offentlige ladestandere. De findes i nord, syd øst og vest og for den sags skyld centralt på øen.

Kort over ladestandere på Langeland.
Kort over ladestandere på Langeland. De grønne markører indikerer almindelige AC-ladere. De orange markører indikerer DC-hurtigladere.

De 3 dobbelte AC-ladestandere i henholdsvis Lohals, Rudkøbing og Bagenkop kan yde op til 14 kW til 2 elbiler, der lader samtidigt. Det betyder, at mindre elbiler kan oplades på et par timer og større elbiler på 5-6 timer, hvis bilerne ellers kan modtage fuld effekt.

Ladestander i Bagenkop.
Ladestanderen i Bagenkop står centralt på havnen, hvor den bl.a. kan betjene turister, der overnatter i de lokale ferielejligheder.

Hurtigladere

Mange elbiler som fx Nissan Leaf, Hyundai Ioniq og Jaguar I-Pace er imidlertid kun udstyret med et såkaldt énfaset ladeaggregat. Det betyder, at de pågældende biler kun kan modtage en effekt på 3,7 kW fra en AC-ladestander – uanset at standeren kan yde hele 14 kW.

Men det er der tænkt over på Langeland, for der er nemlig også blevet installeret et par DC-hurtigladere. Så kan man lade direkte til bilens batteri uden om bilens interne ladeaggregat, der kan være en flaskehals. Dermed kan der lades med fuld effekt på 24 kW på alle moderne elbiler. Det betyder, at små elbiler kan oplades på under én time, og selv de største elbiler kan oplades fra 20 til 80% på blot et par timer.

Den ene hurtiglader er strategisk placeret på Spodsbjerg Turisbådehavn tæt på færgelejet, så man fx kan “toppe op”, mens man venter på overfarten til Lolland. Der er sikkert også mange turister, der vil benytte chancen til at lade, mens de dyrker sejlsport, fiskeri eller spiller minigolf på den nærliggende campingplads. Der er toiletfaciliteter på havnen og en dejlig udsigt ud over det blå Langelandsbælt.

Den anden hurtiglader er også strategisk placeret. Det er på parkeringspladsen over for købmanden i Humble, hvor mange sommerhusgæster provianterer. Nu kan der hurtiglades i mellemtiden. Sulten kan blive stillet på “Grillen”. Der er også toiletfaciliteter.

Hurtiglader i Humble
Hurtigladeren i Humble kan oplade alle moderne elbiler på markedet med op til 24 kW (DC). Her lader en Tesla med 22 kW (AC).

Mange gode kræfter står bag

Det er Fonden Langelands Elforsyning, der så flot har sørget for ladeinfrastrukturen til lokalsamfundet og tilrejsende gæster. Projektet er et godt eksempel på, hvad der kan opnås, når mange gode kræfter trækker i samme retning. I den forbindelse har Go2Green spillet en central rolle med at koordinere projektet. Og kommunen har beredvilligt dedikeret attraktive parkeringspladser.

Ladestanderne er leveret og drivet af Sperto – Danmarks åbne ladenet. Det betyder, at alle kan lade til kun kr. 3,50 pr. kWh uden forudgående oprettelse eller abonnement. Det er let og billigt! I en introduktionsperioden er det endda helt gratis at lade.

Så skynd dig at komme afsted til Langeland i elbil og nyd den lokale gæstfrihed og den skønne natur, mens du kører lydløst gennem landskabet på Ø-strøm!

Udgivet i Skriv en kommentar

Sperto tilbyder 50-150 kW buslader

Elektrificeringen buldrer lydløst og emissionsfrit afsted!

Det gælder ikke kun personbiler. Nu kommer busserne også med rækkevidder på +200 km. Se filmen nedenfor med vores 50 kW buslader, der blandt mange smarte features kan parallel-kobles, så den kan yde op til 150 kW. Det betyder ladetider på 2-4 timer. Det er et stærkt produkt i europæisk kvalitet, som vi tilbyder til en absolut konkurrencedygtig pris.

 

Udgivet i Skriv en kommentar

Sperto i medierne: ladestandere i Roskilde

Spertos første offentlige ladepunkter blev lanceret den 17. august 2018 ved åbningen af Roskildes fine, nye Sortebrødre P-hus. I den forbindelse har en række medier dækket sagen. Klik på nedenstående links for at læse artikler og se tv-indslag:

Tesla X og MB B Sortebrødre
Tesla Model X og Mercedes-Benz B Electric Drive lader i Sortebrødre P-hus, Roskilde.
Udgivet i Skriv en kommentar

Hurtiglader til elbiler – billigst i Europa (kr. 59.999 + moms)

 

Danmark har generelt et højt prisniveau i forhold til resten af EU. Men også på det punkt går Sperto mod strømmen. For vi er formentlig billigst i hele Europa med vores 24 kW hurtiglader til elbiler.

Således tilbyder vi Keywatt Wallbox (24 kW) med CCS-stik til kun kr. 59.999 plus moms (kr. 75.000 inkl. moms). Til sammenligning koster den samme lader kr. 75.000 plus moms (kr. 95.000 kr. inkl. moms) og forsendelse hos andre udbydere i EU.

Der er således en stor besparelse på:

  • kr. 15.000 plus moms for en virksomhed
  • kr. 20.000 inkl. moms for en forbruger

Med andre ord er det samme produkt 25% dyrere hos vores udenlandske konkurrenter.

Keywatt Wallbox er i øvrigt et fantastisk attraktivt produkt, da den er økonomisk at installere og fx kan oplade en Jaguar I-Pace ca. 6-7 gange så hurtigt som de ladebokse, som man typisk finder på offentlige P-pladser. Den fås også med CHAdeMO-stik eller som multistandard.

Klik her for yderligere information om vores hurtiglader til elbiler – IES Kewatt Wallbox!