Ladebokse til boligforeninger

 

Det behøver ikke at være så kompliceret at få ladebokse i boligforeningen. Sperto gør det let!

Det er enkelt at sætte en ladeboks til elbilen op, når man er privat villaejer. Men hvis man bor i en ejer-, lejer eller andelsboligforening, så melder der sig typisk en række spørgsmål:

  1. hvem betaler for ladeboksen?
  2. hvad med installation?
  3. hvordan afregnes strømforbruget?

Ad 1: Hvem betaler for ladeboksen?
Boligforeningen kan købe eller leje ladeboksen af Sperto og fordele omkostningerne blandt relevante brugere som en fællesudgift. Men hvis der kun er tale om én eller få brugere, kan det være mere praktisk, at det er den enkelte beboer, der køber eller lejer ladeboksen fra Sperto. Vi kan også tilbyde at stå for investeringen, der så skal opkræves over forbruget.

Ad 2: Hvad med installation?
Ladeboksen(e) installeres i foreningens elinstallation. Hvis foreningen ikke selv er involveret at etablere opladning, skal den bare give de relevante beboere tilladelse til, at ladeboksen må installeres. Foreningen får naturligvis betaling for den strøm, der bliver brugt til opladning.

Ad 3: Hvordan afregnes strømforbruget?
Brugeren betaler med kreditkort eller et Sperto-kort, som brugeren har sat penge ind på i forvejen. Sperto måler forbruget via en afregningsgodkendt elmåler, som vi fjernaflæser. Vi overfører automatisk betaling for elforbruget til foreningen.

Der er naturligvis andre spørgsmål, der kan melde sig og flere/andre løsninger. Kontakt os i dag for nærmere information!