Opladning

Opladning med RFID-brik (english below)

Den letteste måde at aktivere vores standere er ved at swipe en gyldig RFID-brik. Det kan fx være en brik fra Sperto, Plugsurfing eller Audi. 

Ved anvendelse af brik skal du blot gøre følgende i den rigtige rækkefølge:

 1. Tilslut bilen med ladekablet.
 2. Hold brikken op til kortlæseren for at aktivere.
 3. Hold brikken op til kortlæseren for at afslutte.

Hvis opladningen ikke virker første gang, så prøv igen. Nogle gange kan det være nødvendigt at låse bilen og/eller låse den op for at aktivere ladeporten for at undgå “time out”. Husk i øvrigt ved opladning med CHAdeMO at trykke på det røde “X” efter afslutning af opladning. Først da afsluttes din session, og den næste bruger kan lade med CHAdeMO.

Opladning via app 

Hvis du ikke har en RFID-brik, så kan du anvende vores app””be.ENERGISED Commmunity” eller Ionitys app. Det er samme softwareplatform. Det første trin er at få app’en på din telefon, at få oprettet din profil samt tilknyttet et betalingskort. Når det er sket én gang for alle, skal du blot gøre følgende i den rigtige rækkefølge:

 1. Vælg ladestander og stik i app’en.
 2. Autoriser i app’en, inden kablet tilsluttes.
 3. Afslut opladningen i app’en, ikke i bilen.

Nogle gange kan det være nødvendigt at låse bilen og/eller låser den op for at aktivere ladeporten for at undgå “time out”.

Det er vigtigt, at du stopper opladningen samme sted i app’en, hvor du startede den (ud for det valgte stik) og ikke i bilen! Ellers risikerer man, at kablet sidder fast i laderen en halv times tid på grund af den afbrudte proces. 

Priser og vilkår

Prisen for opladning uden oprettelse eller abonnement er generelt kr. 3,50/kWh (dog min. kr. 17,50) via app. Nogle steder eller ved kampagner kan vi dog have en endnu skarpere pris på kun kr. 2,50/kWh.

Der bliver reserveret et depositum på kr. 375 på dit betalingskort, som bliver frigivet, når opladningen afsluttes og afregnes.  Afhængig af din bank, kan du komme ud for en ekstra verificering fx via sms-kode, som banken sender dig eller via Nem ID. 

Hvis du anvender et RFID-kort eller brik fra et andet firma end Sperto, vil der typisk være et pristillæg på 10% for såkaldt “roaming”. Det gælder fx Plugsurfing, så en opladning typisk koster kr. 2,75 eller 3,85/kWh. Tjek hos din relevante udsteder af brikken.

How to charge via an RIFD key

Sperto is pleased to offer low cost charging without fees or subscription. The easiest way to activate Sperto’s chargers is by swiping a valid RFID key from e.g. Sperto, Plugsurfing or Audi. Please follow this procedure in the right order:

 1. Plug in the cable.
 2. Swipe the key at the reader to activate.
 3. Swipe again to finish the charging session.

If a charge does not work according to the procedure above, try again. Sometimes it may be required that you lock and/or unlock the car to active the charging socket, as it may have timed out. Also, please remember to press the red “X”, when you finish a session using CHAdeMO. Only then the session ends, and CHAdeMO will be available for the next user.

How to charge via app

If you do not have an RFID key, you can use our app “be.ENERGISED Community” or Ionity’s app, which is actually the same software platform. The first step is to get the app on your phone, to create your profile and attach a payment card.  When you have done so once and for all, you are ready to charge following this procedure in the right order:

 1. Choose charger and socket in the app.
 2. Authorize in the app, before plugging in.
 3. Finish the charge in the app, not in the vehicle.

Sometimes it may be required that you lock and/or unlock the car to active the charging socket, as it may have timed out.

It is important that you end the charging session the same place in the app as where you started it (at the selected plug/socket) and not in the car. Otherwise the cable might be locked in the charger for half an hour or so.

Prices, terms and conditions

The price for charging without fees or subscription is generally DKK 3,50/kWh (app. EUR 0,47/kWh) with a minimum session of DKK 17,50 (app. EUR 2,35) via the app. In certain places or during campaigns the price is even lower, so a charge is only DKK 2,50.

When using the app, a reservation of DKK 375 (app. EUR 50) will be placed on your payment cards, which is released, when the charging session is finished and settled. Depending on your bank you may encounter a second step of verification – for instance by sms. 

If you use an RFID tag key from another company than Sperto an extra surcharge for roaming applies, which is of typically 10%. For instance that is the case with Plugsurfing keys, so a charge is then DKK 2,75 or 3,85/kWh. Check the app or website of your charging key  supplier.