Betalingsside – Payment site

Hvis du hverken har en app eller ladebrik fra en af de +30 udbydere, som vi kan modtage, så kan du betale online med kreditkort. Det er en nødløsning, da det er betydeligt lettere at anvende en app eller brik.

Du indtaster blot det såkaldte EVSE ID, som findes ved det ladestik, som du vil benytte, eller på skærmen af ladestanderen. Et EVSE ID ser fx således ud: DK*SPA*E1000439. Så føres du over på betalingssiden, der drives af tredjepart.

På betalingssiden skal du godkende en reservation på kr. 750. Det er ikke en betaling men blot en reservation, indtil opladningen er slut, og det faktiske forbrug kan afregnes.  Hvis du benytter iPhone, så må “Privat datatrafik (beta)” under indstillinger, ikke være slået til!

Indtast EVSE ID herunder og tryk på “Videre“!

 If you do not have an app or key from one of the +30 service providers, which we can receive, you can pay online with a credit card. It is an emergency solution as it is far more convenient to use an app or a key.

Simply enter the so-called EVSE ID, which you will find at the connector in question or on the display of the charger. An EVSE ID looks like this for instance: DK*SPA*E1000439. You will then be led to the payment site, which is run by a third party.

On the payment site you must authorize a reservation of approx. EUR 80. It is not a payment but only a reservation, until charging is completed and the actual consumption can be settled. If you have an iPhone, “Private Realy (Beta)” in settings must not be activated!

Enter EVSE ID above and press “Videre”!