Offentlig opladning

Opladning via betalingsside (english below)

Hvis du ikke har en RFID-brik, så kan du anvende betalingssiden.

Følg denne procedure i den rigtige rækkefølge for at autorisere en opladnings-session:

 1. Vælg EVSE ID (ladestik) på betalingssiden.
 2. Autoriser på betalingssiden, inden kablet tilsluttes.
 3. Afslut opladningen på betalingssiden, ikke i bilen.

Nogle gange kan det være nødvendigt at låse bilen og/eller låse den op for at aktivere ladeporten for at undgå dvale.

Opladning med RFID-brik 

Den letteste måde at aktivere vores standere er ved at swipe en gyldig RFID-brik. Det kan fx være en brik fra Sperto, Plugsurfing eller en af øvrige cirka 20 udbydere, hvis brikker, vi modtager.

Ved anvendelse af brik skal du blot gøre følgende i den rigtige rækkefølge:

 1. Hold brikken op til kortlæseren for at aktivere.
 2. Tilslut bilen med ladekablet.
 3. Hold brikken op til kortlæseren for at afslutte.

Hvis opladningen ikke virker første gang, så prøv igen. Nogle gange kan det være nødvendigt at låse bilen og/eller låse den op, hvis bilen i mellemtiden er gået i dvale. Husk i øvrigt ved opladning med CHAdeMO at trykke på det røde “X” efter afslutning af opladning. Først da afsluttes din session, og den næste bruger kan lade med CHAdeMO.

Priser og vilkår

Prisen for opladning uden oprettelse eller abonnement via betalingsside er generelt kr. 3,50/kWh op til og med ladeniveauet 24 kW DC. Over dette niveau er prisen generelt kr. 4,50/kWh. I begge tilfælde er der en minimumsbetaling på kr. 18,75 pr. opladning. Der kan være enkelte ladere, der afviger fra ovenstående priser eller endda helt gratis.

Hvis du bruger betalingssiden bliver der reserveret et depositum på kr. 600 på dit betalingskort, som bliver frigivet, når opladningen afsluttes og afregnes. Afhængig af din bank, kan du komme ud for en ekstra verificering fx via sms-kode eller via Nem ID.

Hvis du anvender et RFID-kort fra Sperto, så fremgår priser af din aftale. Du opretter et kort via denne formular. Hvis du anvender en brik fra en af de mange andre udbydere, vil der typisk være et pristillæg for såkaldt “roaming”. Det gælder fx Plugsurfing, så en opladning typisk koster kr. 3,85 eller 4,95/kWh. Tjek udbyders hjemmeside eller app for aktuelle priser og vilkår.

How to charge via app

If you do not have an RFID key, you can use the payment site.

Follow this procedure in the right order in order to authorize a charging session:

 1. Enter EVSE ID on the payment site.
 2. Authorize on the charge on the payment site, before plugging in.
 3. Finish the charge on the payment site, not in the vehicle.

Sometimes it may be required that you lock and/or unlock the car to active the charging socket, as it may have timed out.

How to charge via an RIFD key

Sperto is pleased to offer low cost charging without fees or subscription. The easiest way to activate Sperto’s chargers is by swiping a valid RFID key from e.g. Sperto, Plugsurfing or one of around 20 other service providers. Please follow this procedure in the right order:

 1. Swipe the key at the reader to activate.
 2. Plug in the cable.
 3. Swipe again to finish the charging session.

If a charge does not work according to the procedure above, try again. Sometimes it may be required that you lock and/or unlock the car, as it may have timed out in the meantime. Also, please remember to press the red “X”, when you finish a session using CHAdeMO. Only then the session ends, and CHAdeMO will be available for the next user.

Prices, terms and conditions

The price for charging without fees or subscription via the app is generally DKK 3,50/kWh (app. EUR  0,47) up to 24 kW DC. Above this level the price is generally DKK 4,50/kWh (app. EUR 0,60). In both cases there is a minimum payment of DKK 18,75 (app. EUR 2,50). Some chargers may have deviating prices or be entirely free to use!

When using the payment site, a reservation of DKK 600 (app. EUR 80) will be placed on your payment card, which is released, when the charging session is finished and settled. Depending on your bank you may encounter a second step of verification – for instance by sms. 

If you use an RFID key from Sperto the price is stated in your agreement. Fill out this form to obtain a key. If you use a charging key from one of the many other service providers, an extra surcharge for roaming applies. For instance with Plugsurfing keys the price is typically DKK 3,85 or 4,95/kWh. Check the app or website of your emobility service provider for current prices and terms.