Offentlig opladning

Opladning via app (english below)

Hvis du ikke har en RFID-brik, så kan du anvende web-app’en “be.ENERGISED Commmunity“. Vi anbefaler Google Chrome eller Firefox som browser. Man kan så gemme webapp’en som et bogmærke på sin telefon, så den er let at finde igen.

Når du har app’en på telefonen, har oprettet din profil og tilknyttet betalingskort, så er du klar til at lade. Følg denne procedure i den rigtige rækkefølge for at autorisere en opladnings-session:

 1. Vælg ladestander og stik i app’en.
 2. Autoriser i app’en, inden kablet tilsluttes.
 3. Afslut opladningen i app’en, ikke i bilen.

Nogle gange kan det være nødvendigt at låse bilen og/eller låse den op for at aktivere ladeporten for at undgå dvale.

Det er vigtigt, at du stopper opladningen samme sted i app’en, hvor du startede den (ud for det valgte stik). Kun hvis app’en nægter at afslutte en opladning, bør man frigive stoppe opladningen og tage kablet ud af bilen. Så stopper opladningen og standeren frigiver også kablet.

Opladning med RFID-brik 

Den letteste måde at aktivere vores standere er ved at swipe en gyldig RFID-brik. Det kan fx være en brik fra Sperto, Plugsurfing eller en af øvrige cirka 20 udbydere, hvis brikker, vi modtager.

Ved anvendelse af brik skal du blot gøre følgende i den rigtige rækkefølge:

 1. Tilslut bilen med ladekablet.
 2. Hold brikken op til kortlæseren for at aktivere.
 3. Hold brikken op til kortlæseren for at afslutte.

Hvis opladningen ikke virker første gang, så prøv igen. Nogle gange kan det være nødvendigt at låse bilen og/eller låse den op, hvis bilen i mellemtiden er gået i dvale. Husk i øvrigt ved opladning med CHAdeMO at trykke på det røde “X” efter afslutning af opladning. Først da afsluttes din session, og den næste bruger kan lade med CHAdeMO.

Priser og vilkår

Prisen for opladning uden oprettelse eller abonnement via app er generelt kr. 2,50/kWh op til og med ladeniveauet 24 kW DC. Over dette niveau er prisen generelt kr. 3,50/kWh. I begge tilfælde er der en minimumsbetaling på kr. 18 pr. opladning. Der kan være enkelte ladere, der er billigere end ovenstående priser eller endda helt gratis!

Der bliver reserveret et depositum på kr. 600 på dit betalingskort, som bliver frigivet, når opladningen afsluttes og afregnes. Afhængig af din bank, kan du komme ud for en ekstra verificering fx via sms-kode eller via Nem ID.

Hvis du anvender et RFID-kort fra Sperto, så fremgår priser af din aftale. Kontakt os for oprettelse af kort! Hvis du anvender en brik fra en af de mange andre udbydere, vil der typisk være et pristillæg for såkaldt “roaming”. Det gælder fx Plugsurfing, så en opladning typisk koster kr. 3,30 eller 4,62/kWh. Men tjek prisen på din udbyders hjemmeside eller app, da der hele tiden kan ske ændringer i de forskellige udbyderes priser, som er uden for vores kontrol.

How to charge via app

If you do not have an RFID key, you can use the web app “be.ENERGISED Community“. Avoid using Safari as a browser. We recommend Google Chrome or Firefox in stead. Then you can save the web app as a bookmark, so it is easy to find in the future.

Once you have the app on the phone, you have created your profile and attached a payment card, your are good to go. Follow this procedure in the right order in order to authorize a charging session:

 1. Choose charger and socket in the app.
 2. Authorize in the app, before plugging in.
 3. Finish the charge in the app, not in the vehicle.

Sometimes it may be required that you lock and/or unlock the car to active the charging socket, as it may have timed out.

It is important that you end the charging session the same place in the app as where you started it (at the selected plug/socket). You should only end the session from the car, if the app fails to react. When you release the cable from the car, the session will end and the charger will also release the cable. 

How to charge via an RIFD key

Sperto is pleased to offer low cost charging without fees or subscription. The easiest way to activate Sperto’s chargers is by swiping a valid RFID key from e.g. Sperto, Plugsurfing or one of around 20 other service providers. Please follow this procedure in the right order:

 1. Plug in the cable.
 2. Swipe the key at the reader to activate.
 3. Swipe again to finish the charging session.

If a charge does not work according to the procedure above, try again. Sometimes it may be required that you lock and/or unlock the car, as it may have timed out in the meantime. Also, please remember to press the red “X”, when you finish a session using CHAdeMO. Only then the session ends, and CHAdeMO will be available for the next user.

Prices, terms and conditions

The price for charging without fees or subscription via the app is generally DKK 2,50/kWh (app. EUR  0,33) up to 24 kW DC. Above this level the price is DKK 3,50/kWh (app. EUR 0,47). In both cases there is a minimum payment of DKK 18 (app. EUR 2,40). Some chargers may have lower prices or be entirely free to use!

When using the app, a reservation of DKK 600 (app. EUR 80) will be placed on your payment card, which is released, when the charging session is finished and settled. Depending on your bank you may encounter a second step of verification – for instance by sms. 

If you use an RFID key from Sperto the price is stated in your agreement. Contact us to get a key! If you use a charging key from one of the many other service providers, an extra surcharge for roaming applies. For instance with Plugsurfing keys the price is typically DKK 3,30 or 4,62/kWh. Check the app or website of your emobility service provider as their prices are subject to change and beyond Sperto’s influence.