Udgivet i Skriv en kommentar

Lovgivere bør køre elbil!

Efter mangel på relevant lovgivning om ladeinfrastruktur i årevis kommer der nu både gode og mindre heldige love og regler i en lind strøm. Desværre er nogle regler tilsyneladende baseret på overførsel af erfaring med at tanke bilen i modsætning til erfaring med opladning af elbiler. Det duer ikke. For det er en helt anden brugeradfærd, der gør sig gældende med elbiler. Vi risikerer som samfund at skyde os i fødderne med gode intentioner, der rammer forbrugerne i stedet for at beskytte dem. Lovgiverne må sørge for at få brugererfaring.

Det er oplagt, at det kan være vanskeligt at lovgive om trafik, hvis man ikke selv har kørekort eller har prøvet at køre på cykel. Lige såvel kan det være svært at lovgive om opladning af elbiler, hvis man ikke selv har erfaring med den brugeradfærd, der er omkring opladning af elbiler. For det er ikke det samme som at køre og tanke en fossil-bil.

Der er ingen tvivl om, at lovgiverne har gode hensigter og fx gerne vil beskytte forbrugerne. Det kan vi kun være glade for. Men resultatet rammer i den sidste ende forbrugerne utilsigtet, hvis man ikke har forstået det nye el-paradigme i forhold til tankning.

Der er desværre flere eksempler. Men lad os blot tage ét eksempel i form af den nye ”Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.”

Skiltning af æbler og bananer
I bekendtgørelsens stilles der krav om, at der skal skiltes med, hvilke stiktyper, ladestanderen er udstyret med. Allerede her er man klar over, at bekendtgørelsen ikke afspejler praktisk erfaring. For det er fuldstændig tydeligt for enhver, når man nærmer sig en ladestander hvilke stiktyper, den har. Er der tale om kantstensladere, så har de nemlig alle som en det eneste godkendte stik i EU: Type 2! Er der tale om hurtig- eller lynladere, så har de alle som én ligeledes det eneste EU-godkendte stik: CCS/Combo2.

Den eneste afvigelse fra EU-standard finder vi på gamle hurtigladere og nogle få nyere lynladere. De har nemlig i visse tilfælde også et CHAdeMO-stik. Det er den gamle japanske standard, som ikke længere findes på nye elbiler bortset fra én udgående model. Man kan på lang afstand genkende CHAdeMO-kablet. Men søger man sådan et stik, så finder man det næppe ved at kigge ud i landskabet efter et skilt eller et kabel. Så finder man det formentlig længe inden, man kører mod standeren, via bilens navigationssystem eller på en app.

Hvis vi forestiller os tilsvarende regler for grønthandlere, så skulle de altså tvinges til at skilte tydeligt med, hvad der æbler og bananer. Det kan man fx gøre ved at sætte et lille æblepiktogram på hhv. æbler og bananer. Så er vi jo sikker på, at ingen tager fejl.

Krav om misvisende priser på standeren
Det bliver desværre værre endnu i bekendtgørelsen, når det kommer til kravene om visning af priser. Ladeoperatører skal nemlig tvinges til at vise listeprisen pr. kWh og den samlede pris ”live” på standerne. Her er det tydeligt, at man tænker på den gode gamle benzinstander, hvor tandhjul snurrer og viser både liter samt kroner.

Men der er flere problemer med de gode hensigter om at vise mængden af energi og den samlede pris. For det første er det slet ikke sikkert, at ladeoperatøren sælger opladning. Ja, du læste rigtigt. En ladeoperatør er en virksomhed, der opstiller og driver standere. Men opladningen bliver måske kun solgt til elbilisterne via en tredjeparts betalingstjeneste som fx en app. Det gælder fx for Sperto, at mere end 90% af opladningen på vores standere bliver afsat via mange forskellige betalingstjenester. Vi aner som ladeoperatør aner ikke, hvilke priser de mere end 30 udbydere på markedet opkræver. Hvordan skal man så vise prisen?

Men hvad så med de stakkels forbrugere? Jamen, de kender jo prisen fra deres app!

Selv hvis ladeoperatøren har en listepris – og den bliver vist på skærmen – så er det ikke nødvendigvis den pris, som kunderne betaler. For de kan igen benytte én af 30 forskellige brikker og apps, som operatøren ikke kender prisen på. Så det vil være totalt misvisende at vise listepriser på skærmen af ladestanderen.

Man kan jo spørge sig selv – kunne man forestille sig et krav til tankstationerne om, at benzinstanderne skal vise listeprisen og ikke den pris, der faktisk gælder på pumpen? Nej, vel…

Sidst men ikke mindst, så kender jeg som ladeoperatør endnu ikke nogen producenter af ladestandere, der har den ønskede funktion om at vise den samlede pris ”live”. Så vi står nu med den udfordring, om standerne overhovedet til rimelige omkostninger kan bringes til at vise de misvisende prisoplysninger.

Det ville derfor være ønskeligt, hvis flere lovgivere blev elbilister og fik konkret brugererfaring, så vi kunne få hensigtsmæssige regler, der kommer forbrugerne til gode. Som det ser ud nu får vi regler, der derimod forsinker og fordyrer udrulningen for at opfylde regler til ingen verdens nytte.

Jeg giver gerne en lovgiver en tur i elbil til en interesseret lovgiver! 😊

PS: Der er heldigvis en god dialog i høringsprocesser om lovgivning og regler. Men der slipper stadig nogle uheldige regler igennem, hvor der ikke er sammenhæng med virkeligheden trods de gode hensigter.

benzin-måler
Ladestandere er ikke udstyret med gammeldags tælleværker. Typisk ser man prisen i den app, som man anvender og ikke på skærmen af standeren. Men den står ikke og tæller op. Det vigtige må vel være at kende prisen pr. kWh.
Udgivet i Skriv en kommentar

Ladestandere med lastbalancering

Med lastbalancering kan man udnytte en eksisterende tilslutning eller en ny tilslutning til elnettet smartere, så man deler strømmen. Dermed kan man spare op til flere hundrede tusinde kroner i tilslutningsbidrag og/eller installation.

Lastbalancering generelt

Lastbalancering anvendes generelt til, at en række ladestandere kan dele en forsyning, der nominelt er for lille. Hvis man fx har 4 ladestik på 11 kW, så kræver det nominelt en forsyning på 63 ampere, hvis alle 4 stik anvendes ved fuld effekt på én gang. Men det er sjældent relevant på grund af den såkaldte samtidighedsfaktor. For elbilerne lader ofte forskudt. Nogle kan heller ikke modtage 11 kW men kun en mindre effekt. Og hvis de alligevel lader samtidigt henover natten, så gør det ikke noget, at der bliver skruet lidt ned for effekten. For de bliver alle ladet op til om morgenen alligevel.

Statisk lastbalancering

Man anvender statisk lastbalancering, når man kender det forsyningsomfang, der er til rådighed. Det kan fx være en nyinstallation, hvor forsyningen kun anvendes til elbiler. Så ved man, at der fx “kun” er 63 ampere til rådighed til 10 ladestik. Det er nominelt for lidt, da de som udgangspunkt ville kræve 160 ampere, hvis de alle skulle yde fuld effekt på 11 kW samtidigt. Men lastbalanceringen sender så strømmen til de stik/biler, der er aktive og skruer ned, hvis der efterspørges mere end 44 kW i alt. Når man sparer 100 ampere som i dette eksempel, så sparer man kr. 110.000 plus moms i tilslutningsbidrag.

Dynamisk lastbalancering

Man anvender typisk dynamisk lastbalancering, når man gerne vil anvende et overskydende forsyningsomfang – fx i en boligforening. Der er måske masser af forsyning – men bare ikke lige på den såkaldte “kogespids” fra kl. 17-20. Og hvis man dimensionerede efter den ledige forsyning på kogespidsen med statisk lastbalancering, så ville det ikke slå til. Man indbygger derfor en smart elmåler i tavlen, der hele tiden måler, hvad der er i overskud til opladning. Dermed skruer anlægget automatisk ned kortvarigt under kogespidsen og op igen i takt med, at kapaciteten er ledig. På den måde kan en større beboelsesejendom spare mange hundrede tusinde i tilslutningsbidrag.

Alfen_smart_Charging_network
Sperto tilbyder smart ladeinfrastruktur med statisk eller dynamisk lastbalancering. Vi anvender premium-produkter fra Alfen. Kontakt os på info@sperto.dk for yderligere information om Smart Charging Network. 

 

Udgivet i Skriv en kommentar

Ladestandere i Amager Centret

Vidste du, at du kan oplade elbilen eller hybriden i Amager Centret? Det er endda til Danmarks laveste priser uden abonnement! Der er tre almindelige ladere og én hurtiglader. 

Hvis man bor i lejlighed på Amager eller gerne vil spare opsætning af egen ladestander, så er der gode muligheder for at lade oplade elbilen eller hybriden i Amager Centret. Der er nemlig tre almindelige ladere og én hurtiglader, som står til rådighed for kun kr. 2,50/kWh. Det er Danmarks laveste pris for opladning uden abonnement! Hvis man fx kører 10.000 km/år på el og kører 5 km pr. kWh, så svarer det gennemsnitligt til kr. 417/måned. Det er billigt!

Men hvad så med parkering? Ja, det er jo gratis i de første 2 timer (mandag-lørdag) og gratis hele søndagen.

I Amager Centret finder man i øvrigt 67 forretninger og spisesteder. Så man kan let få tiden til at gå, hvis man gerne vil kombinere shopping eller mad og drikke med opladning.

Klik her og læs hvordan man får adgang til Spertos ladestandere! 

Ladestandere_Amager_Centret
Her ses en normallader til venstre og hurtigladeren til højre. Hurtigladeren kan oplade de fleste elbiler på 1-2 timer. Der er yderligere to normalladere i Amager Centret.
Udgivet i Skriv en kommentar

Pressemeddelelse: Én ladebrik til alle

Nu bliver det lettere at oplade elbilen på tværs af ladeoperatører. Sperto har indgået samarbejde med Plugsurfing, som er Europas førende udbyder af ladebrikker på tværs af ladenet. Brikken er gratis og kan anvendes overalt.

Sperto er i dag det eneste danske ladenet, hvor alle elbilister kan lade uden oprettelse eller abonnement til kr. 3,50/kWh. Det foregår via en app.

Fremadrettet distribuerer Sperto også gratis ladebrikker fra Plugsurfing. Brikkerne kan bl.a. afhentes i shopping-centre, på hoteller og hos attraktioner, hvor Sperto har ladestandere.

Plugsurfing-flyer-brik
Flyer med Plurgsurfing-brik, som Sperto distribuerer gratis via partnere som fx hoteller, shopping-centre og attraktioner.

Ikke nok med at ladebrikken er gratis. I en begrænset periode er der også indsat kr. 35 på kortet, som kan anvendes til gratis opladning. Derefter koster det kr. 2,75 eller 3,85/kWh afhængig af standeren at benytte brikken hos Sperto.

Plugsurfing-brikken kan også anvendes på Danmarks eneste landsdækkende ultra­hurtige ladenet, Ionity, som ikke har egen ladebrik. Prisen er der 88 kroner for en fuld opladning. Endvidere kan brikken anvendes hos de øvrige danske operatører og på +120.000 ladestandere i Europa.

Erik Thrane fra Sperto udtaler: ”Vi føler os lidt som branchens Robin Hood. Vi har slået endnu et slag for, at opladning af elbiler skal være tilgængelig for alle uden abonnement, til rimelige priser og på tværs af ladenet.”

Udgivet i Skriv en kommentar

Ladestandere på Stenhus Gymnasium, Holbæk

Ladestandere på Stenhus Gymnasium
De to dobbelte ladestandere på Stenhus Gymnasium yder op til 22 kW. De står til rådighed for medarbejdere, elever og gæster.

Det var koldt og regnfuldt i dag på Vestsjælland. Men det var alligevel en stor fornøjelse at være ude og sætte 2 dobbelte ladestandere i drift på Stenhus Gymnasium i Holbæk.

Sperto får en del henvendelser fra institutioner, skoler og arbejdspladser, der gerne vil etablere kollektive ladestandere til elbiler. Sperto sørger for al administration, kundeservice osv. og dækker de løbende omkostninger med indtægter fra opladning.

Kontakt os i dag for yderligere info om ladestandere på din uddannelses-institution eller arbejdsplads!

Udgivet i Skriv en kommentar

Ladestander ved Musicon og Ragnarock

Ragnarock
Billedet viser rockmuseet Ragnarock ved den nye bydel, Musicon, i Roskilde.

Muscion er navnet på en ny og spændende bydel i Roskilde i forbindelse med det velkendte rockmuseum, Ragnarock. I forbindelse med de nye boliger, bliver der bygget et nyt P-hus med ladefaciliteter. P-huset står klar om et års tid. Men man behøver ikke at vente så længe på at oplade sin elbil, hvis man er en af de heldige nye beboere i Musicon.

I samarbejde med Roskilde Kommune opsætter Sperto nemlig en dobbelt ladestander på 11/22 kW i drift i uge 5 på den midlertidige grus-parkeringsplads på Havstensvej 10.

Derfra er der i øvrigt kun få hundrede meter til Ragnarock, og standeren kan derfor også betjene museets gæster. Så sæt bare stikket i, hvis du er til elektrisk musik og biler. Det er gratis at lade i en introduktions-periode. Derefter gælder Spertos sædvanlige takst på kr. 3,50/kWh. Er man beboer i Musicon kan man dog henvende sig til Sperto og få en særlig rabataftale.

Udgivet i Skriv en kommentar

Langeland på ladekortet

Så er Langeland kommet på landkortet, hvad angår opladning af elbiler. Fredag den 12. oktober klippede borgmester Tonni Hansen den grønne snor og erklærede Langelands ladenet for åbent. Der var klapsalver, entusiasme i luften og fejring med kaffe og kage. 

Borgmester indvier ladestandere på Langeland.
Borgmester Tonni Hansen klipper den grønne snor i selskab med Niels Christian Nielsen fra GO2Green.

Langeland på ladekortet

Langeland har hidtil ikke haft en eneste offentlig ladestander til elbiler. Men fredag den 12. oktober kom den grønne ø for alvor kommet på landkortet – eller rettere ladekortet – med 5 offentlige ladestandere. De findes i nord, syd øst og vest og for den sags skyld centralt på øen.

Kort over ladestandere på Langeland.
Kort over ladestandere på Langeland. De grønne markører indikerer almindelige AC-ladere. De orange markører indikerer DC-hurtigladere.

De 3 dobbelte AC-ladestandere i henholdsvis Lohals, Rudkøbing og Bagenkop kan yde op til 14 kW til 2 elbiler, der lader samtidigt. Det betyder, at mindre elbiler kan oplades på et par timer og større elbiler på 5-6 timer, hvis bilerne ellers kan modtage fuld effekt.

Ladestander i Bagenkop.
Ladestanderen i Bagenkop står centralt på havnen, hvor den bl.a. kan betjene turister, der overnatter i de lokale ferielejligheder.

Hurtigladere

Mange elbiler som fx Nissan Leaf, Hyundai Ioniq og Jaguar I-Pace er imidlertid kun udstyret med et såkaldt énfaset ladeaggregat. Det betyder, at de pågældende biler kun kan modtage en effekt på 3,7 kW fra en AC-ladestander – uanset at standeren kan yde hele 14 kW.

Men det er der tænkt over på Langeland, for der er nemlig også blevet installeret et par DC-hurtigladere. Så kan man lade direkte til bilens batteri uden om bilens interne ladeaggregat, der kan være en flaskehals. Dermed kan der lades med fuld effekt på 24 kW på alle moderne elbiler. Det betyder, at små elbiler kan oplades på under én time, og selv de største elbiler kan oplades fra 20 til 80% på blot et par timer.

Den ene hurtiglader er strategisk placeret på Spodsbjerg Turisbådehavn tæt på færgelejet, så man fx kan “toppe op”, mens man venter på overfarten til Lolland. Der er sikkert også mange turister, der vil benytte chancen til at lade, mens de dyrker sejlsport, fiskeri eller spiller minigolf på den nærliggende campingplads. Der er toiletfaciliteter på havnen og en dejlig udsigt ud over det blå Langelandsbælt.

Den anden hurtiglader er også strategisk placeret. Det er på parkeringspladsen over for købmanden i Humble, hvor mange sommerhusgæster provianterer. Nu kan der hurtiglades i mellemtiden. Sulten kan blive stillet på “Grillen”. Der er også toiletfaciliteter.

Hurtiglader i Humble
Hurtigladeren i Humble kan oplade alle moderne elbiler på markedet med op til 24 kW (DC). Her lader en Tesla med 22 kW (AC).

Mange gode kræfter står bag

Det er Fonden Langelands Elforsyning, der så flot har sørget for ladeinfrastrukturen til lokalsamfundet og tilrejsende gæster. Projektet er et godt eksempel på, hvad der kan opnås, når mange gode kræfter trækker i samme retning. I den forbindelse har Go2Green spillet en central rolle med at koordinere projektet. Og kommunen har beredvilligt dedikeret attraktive parkeringspladser.

Ladestanderne er leveret og drivet af Sperto – Danmarks åbne ladenet. Det betyder, at alle kan lade til kun kr. 3,50 pr. kWh uden forudgående oprettelse eller abonnement. Det er let og billigt! I en introduktionsperioden er det endda helt gratis at lade.

Så skynd dig at komme afsted til Langeland i elbil og nyd den lokale gæstfrihed og den skønne natur, mens du kører lydløst gennem landskabet på Ø-strøm!

Udgivet i Skriv en kommentar

Hurtiglader til elbiler – billigst i Europa (kr. 59.999 + moms)

 

Danmark har generelt et højt prisniveau i forhold til resten af EU. Men også på det punkt går Sperto mod strømmen. For vi er formentlig billigst i hele Europa med vores 24 kW hurtiglader til elbiler.

Således tilbyder vi Keywatt Wallbox (24 kW) med CCS-stik til kun kr. 59.999 plus moms (kr. 75.000 inkl. moms). Til sammenligning koster den samme lader kr. 75.000 plus moms (kr. 95.000 kr. inkl. moms) og forsendelse hos andre udbydere i EU.

Der er således en stor besparelse på:

  • kr. 15.000 plus moms for en virksomhed
  • kr. 20.000 inkl. moms for en forbruger

Med andre ord er det samme produkt 25% dyrere hos vores udenlandske konkurrenter.

Keywatt Wallbox er i øvrigt et fantastisk attraktivt produkt, da den er økonomisk at installere og fx kan oplade en Jaguar I-Pace ca. 6-7 gange så hurtigt som de ladebokse, som man typisk finder på offentlige P-pladser. Den fås også med CHAdeMO-stik eller som multistandard.

Klik her for yderligere information om vores hurtiglader til elbiler – IES Kewatt Wallbox!