Ladestandere til kommuner

Kommuner kan præge den grønne omstilling til elbiler på flere måder – ikke mindst som myndighed, ejendomsbesidder og flådeejer.

Myndighed
Som myndighed kan kommunen præge udviklingen ved at inkludere ladestandere i kommuneplaner. Kommunen kan derudover have en positiv indstilling til placering af ladefaciliteter i det offentlige rum og indføre hensigtsmæssige parkeringsregler, så ladepladser er forbeholdt elbiler med en fornuftig tidsbegrænsning. Som i København og på Frederiksberg kan kommunen også fritage elbiler fra P-afgift. Dermed fremmes elbiler og bymiljøet gavnes.

Ejendomsbesidder
Jævnfør Ladestanderbekendtgørelsen skal kommunen som ejendomsbesidder forberede eller etablere ladestandere ved visse ejendomme. Ladestanderne være naturligvis være tilgængelige for offentligheden “uden kontrakt” i henhold til AFI-direktivet. Det betyder i vores optik, at standerne skal være til rådighed på en praktisk måde uden oprettelse eller abonnement og til en rimelig pris.

Flådeejer
Som flådeejer har kommunen mulighed for at opnå de mange fordele ved elbiler som fx lavere omkostninger til vedligehold og større driftssikkerhed. Kommunen går samtidig foran og viser et godt eksempel, som smitter til erhvervsdrivende og private. Som alle andre ejere af elbiler får kommunen brug for egne ladebokse. En del heraf skal uden tvivl være forbeholdt kommunen – fx på materielgården. Andre steder som fx foran rådhuset  er det oplagt, at borgerne også bør kunne lade.

Ved anskaffelse af ladefaciliteter er det naturligvis vigtigt, at kommunen er opmærksom på både etablerings- og driftsomkostninger. Hvem har i øvrigt ejerskabet af faciliteterne? Skal kommunen betale for driften? Hvordan er adgangen for offentligheden til at lade rent praktisk og til hvilken pris? Sidst men ikke mindst, er der roaming på standerne, så den bredest mulige kreds af elbilister fra nær og fjern har adgang med deres eksisterede brikker – til rimelige priser?

Sperto tilbyder
Vi adskiller os på et centralt punkt fra andre operatører, når det kommer til offentlig opladning. Som eneste offentlige ladeoperatør i Danmark fokuserer vi nemlig på at tilbyde opladning til alle uden dikkedarer fra kr. 2,50/kWh uden oprettelse eller abonnement. Det er utrolig billigt, da andre operatører opkræver kr. 6-9/kWh for samme ydelse. Vores standere kan aktiveres via flere apps og mere end 20 ladebrikker. Det er derfor, vi kalder Sperto for Danmarks åbne ladenet!

Kontakt os i dag for dialog og information om elbiler og opladning på b2b@sperto.dk!

Vejledning til kommuner
Klik og download den vejledning til kommuner om fremme af elbiler og ladeinfrastruktur, som Region H har udarbejdet i samarbejde med Elbilforeningen – FDEL.

Ladestandere_Skjern
Sperto leverer og driver ladeinfrastruktur for mange kommuner. På billedet ses en dobbelt destinationslader og en stor hurtiglader i Skjern, som er etableret og drevet af Sperto for Ringkøbing-Skjern Kommune. Standerne benyttes af kommunen og står derudover til rådighed for offentligheden. Ikke mindst de mange turister i elbil fra både nord og syd har nu mulighed for at besøge Danmarks største kommune (arealmæssigt), der tidligere var en sort plet på ladekortet.