Ladestandere til kommuner

 

Kommunale ladestandere bør være tilgængelige på lige vilkår.

Kommuner kan præge den grønne omstilling fra fossil-biler til elbiler på flere måder – bl.a. som flådeejer og som myndighed.

Flådeejer
Som flådeejer har kommunen mulighed for at opnå de mange fordele ved elbiler som fx lavere omkostninger til vedligehold og større drifts-sikkerhed. Kommunen går samtidig foran og viser et godt eksempel.

Som alle andre ejere af elbiler får kommunen brug for egne ladebokse. En del heraf skal uden tvivl være forbeholdt kommunen – fx på materielgården. Andre steder som fx foran rådhuset  er det oplagt, at  borgere også skal kunne lade under deres besøg.

Ved anskaffelse af ladefaciliteter er det naturligvis vigtigt, at kommunen er opmærksom på både etablerings- og driftsomkostninger. Hvem har ejerskabet af faciliteterne? Skal kommunen betale for driften? Og sidst men ikke mindst, hvordan er adgangen for offentligheden til at lade fx foran rådhuset? Jf. EU-direktiv og dansk lov skal offentligheden  have adgang til at lade uden abonnement. Og det skal naturligvis være til rimelige priser. Desværre har mange kommuner overset dette punkt og har anskaffer ladestandere, der kun er tilgængelige for den pågældende operatørs abonnenter. Det går naturligvis ikke.

Myndighed
Som myndighed kan kommunen præge udviklingen ved en positiv indstilling til placering af ladefaciliteter i det offentlige rum og hensigtsmæssige parkerings-regler, så laderne ikke bliver blokeret unødigt. Vi går gerne i dialog med kommuner om placering af offentlige ladestandere på gader, stræder og i P-huse.

Sperto tilbyder
Vi leverer såvel enkeltstående som nøglefærdige ladeløsninger til kommunens flåde. Vi sørger for refusion af elafgift og kan dermed halvere udgiften til kørestrøm. Vi lever og driver naturligvis også gerne ladebokse og -standere til rådhuset, hjemmeplejen og generelt i det offentlige rum.

Vi adskiller på et centralt punkt fra andre operatører, når det kommer til offentlig opladning. Som eneste ladeoperatør i Danmark kan vi nemlig tilbyde opladning til alle for kr. 3,50 pr. kWh uden oprettelse eller abonnement. Det er naturligvis centralt i kommunal sammenhæng, at ladeløsningen er åben for alle borgere på lige vilkår. Det er derfor, vi kalder Sperto for Danmarks åbne ladenet!

Kontakt os i dag for dialog og information om elbiler og opladning.