Ladestandere til boligforeninger

Sperto gør det let at få ladestander i borligforeningen.

Det er let at sætte en ladeboks til elbilen op, når man er privat villaejer. Men når man bor i ejer-, lejer eller andelsbolig-forening, kan der opstå mange spørgsmål.

Hvordan får man fx lov til at sætte en ladestander op, hvordan afregner man strømmen, og hvordan betaler brugerne?

Sperto har et færdigt koncept for kollektive ladestandere i bolig-foreninger, der adresserer alle disse spørgsmål. Det gælder såvel boligforeninger, hvor standerne skal opstilles offentligt som foreninger, hvor standerne kan opstilles på foreningens område.

Vi sørger for, at det både bliver økonomisk overkommeligt at få standerne installeret og billigst muligt at lade fra dem for brugerne. Vi fjerner også alle de administrative byrder, som vi tager os af. Herunder betaler vi for strømmen og opkræver brugerne individuelt for opladning. Som bruger skal man blot autorisere opladning via en app eller ved at føre et kort hen over læseren på standeren. Sperto gør det let!

Men hvad koster det så?

Det er ikke så let at slynge nogle generelle tal ud om uden at kende nærmere til de konkrete forhold. Er der fx mulighed for at tilslutte ladeboksene til en eksisterende elinstallation, eller skal der oprettes en ny? Kan ladeboksene monteres på en facade, eller skal de monteres på fritstående standere? Kan der føres korte kabler i eksisterende kabel-bakker i en kælder, eller skal der graves i befæstede arealer?

Alle disse forhold spiller naturligvis ind på etableringsomkostningerne. Derfor er vigtigt at vi kender de konkrete forhold, så vi kan fremsætte et sagligt løsningsforslag, et estimat eller konkret tilbud.

Klik her for at læse Elbilforeningen FDEL’s vejledning til boligforeninger om ladestandere!

Du er også velkommen til at kontakte Sperto på telefon eller på et@sperto.dk for yderligere information og priser.